Energieneutraal Zutphen goed op weg

Zutphen loopt in de pas met de afspraken uit het SER Energieakkoord. Er is nog een lange weg te gaan om energieneutraal te worden, maar dit is wel mogelijk en vooral noodzakelijk. Dat is in het kort de conclusie van de jaarlijkse evaluatie van het energiebeleid.

De afgelopen jaren is een dalende lijn in het energieverbruik te zien. Het energieverbruik van alle particuliere en zakelijke aansluitingen is 6,4% lager dan van het referentiejaar 2008. Sinds 2010 is een dalende trend zichtbaar van 2 tot 3% per jaar. Deze daling is niet alleen toe te schrijven aan energiemaatregelen, maar ook aan de economische recessie. Oorzaak-gevolg zijn nooit precies te duiden.

Duurzame projecten
Er is veel gerealiseerd, zoals LED lampen in openbare verlichting op 5 locaties, zonnepanelen op 4 gemeentelijke panden en isolatiesubsidie aan ruim 250 woningeigenaren. Het aandeel duurzame energie is toegenomen. In heel Zutphen is in 2012 circa 60 terajoule duurzaam opgewekt door wind, zon, houtkachels en andere bio-energiebronnen. Dit is 2,4% van het particuliere en zakelijke verbruik. Het werkelijke percentage duurzame energie ligt overigens hoger, want niet alles wordt gemeten.

bron: www.deondernemer.nl