Energiefonds Overijssel komt op stoom

Zwolle – Energiefonds Overijssel heeft met bijna €95 miljoen euro bijgedragen aan duurzame projecten en bedrijven in Overijssel. Hiermee maakt het fonds in totaal ruim €190 miljoen euro aan investeringen mogelijk.

Per jaar bedraagt het maatschappelijke rendement van Energiefonds Overijssel 1.022 Terajoule (TJ). Dat komt overeen met het jaarlijks energieverbruik (gas en elektriciteit) van bijna 13.500 huishoudens. In totaal draagt het fonds bij aan 13.067 TJ energiebesparing, gelijk aan 166.700 huishoudens. Dit bestaat uit 4.558 TJ aan opgewekte energie, 58.150 huishoudens, en 8.509 TJ aan energiebesparing, gelijk aan 108.550 huishoudens. “In de eerste helft van 2015 kregen we opvallend veel aanvragen voor de financiering van zonne-energieprojecten. Voor de komende tijd zie ik ook veel potentie in de financiering van biomassa. Dáár liggen de mogelijkheden voor ondernemers.” Aldus Bas-Jan Blom, directeur Energiefonds Overijssel.

In de biomassasector zijn de risico’s hoog, terwijl vraag en aanbod beperkt op elkaar zijn afgestemd. Daarom doet het energiefonds onderzoek naar mogelijkheden voor verbetering van de keten, met als doel om ook in deze sector succesvol te kunnen financieren en investeren. In 2016 verwachten we hier financieringen te kunnen doen.

Ondersteuning voor innovatieve ondernemers
Duurzame ondernemers nemen vaak in een vroege fase contact op met het fonds en vertonen veelbelovende perspectieven. Wanneer daar behoefte aan is ondersteunt Energiefonds Overijssel deze ondernemers bij de benodigde stappen naar een kansrijke financieringsaanvraag. De ondernemer krijgt advies van gespecialiseerde partijen, maar behoudt zelf de regie.

Bas-Jan Blom: “Typerend voor de nieuwe markt is dat aanvragen en business cases soms nog niet helemaal rijp zijn. Dit vraagt meer tijd en begeleiding vanuit EFO.”

Publiek-private samenwerking
Energiefonds Overijssel is met Provincie Overijssel en vijf gemeenten in gesprek over de ontwikkeling van een standaard voor publiek private samenwerking. Door samen een Publieke Energy Service Company (P-ESCo) te ontwerpen wordt het voor gemeenten makkelijker om het maatschappelijk vastgoed op grote schaal te verduurzamen. Daarmee realiseert het fonds twee vliegen in een klap: de P-Esco ontzorgt gemeenten door zowel financiering als verduurzaming te organiseren. En leidt daarmee voor aanzienlijke energiebesparing.

Deze P-ESCo kan als voorbeeld dienen voor andere (maatschappelijk) vastgoed eigenaren en ook hen te stimuleren te verduurzamen. In de tweede helft van 2016 worden hier concrete resultaten van verwacht.

Energiefonds Overijssel
Energiefonds Overijssel financiert ondernemingen, woningcorporaties en projecten die energie besparen of energie opwekken uit hernieuwbare bronnen. Zoals de productie van pyrolyseolie, zonne-energie, houtwarmte, groen gas en LED verlichting. Zo draagt het fonds bij aan werkgelegenheid, ondernemerschap, innovatie en aan de ambitie van Overijssel: 20% nieuwe energie in 2023.

bron: www.weblogzwolle.nl