Energiebalancering nieuw op Energielijst EIA

Op de nieuwe Energielijst met investeringen die in aanmerking komen voor fiscale EIA-aftrek is extra aandacht voor systemen die vraag en aanbod van duurzame energie bij elkaar brengen.
Ondernemers die investeren in energiezuinige technieken kunnen in 2018 weer rekenen op fiscaal voordeel via de Energie-investeringsaftrek (EIA). Ondernemers die investeren in op de Energielijst 2018 genoemde technieken kunnen tot 54,5% van de investeringskosten aftrekken. Het budget voor de EIA bedraagt in 2018 € 147 miljoen.

Energiebalancering
Een grote wijziging op de Energielijst 2018 betreft de toevoeging van een geheel nieuw hoofdstuk gericht op energiebalancering. Deze systemen brengen vraag en aanbod van duurzame energie met elkaar in balans om zo een bijdrage te leveren aan de energietransitie in Nederland.

Door opslagcapaciteit te combineren met optimalisatie-software kan duurzame energie tijdens pieken in de productie worden opgeslagen om later te worden benut. Dit kan bijvoorbeeld door het slim opslaan van elektrische energie, het omzetten van elektrische energie naar waterstof (Power to Gas) of het omzetten van elektrische energie naar warmte (Power to Heat). Ook kan duurzaam opgewekte energie lokaal worden benut door het inzetten van een slim energienetwerk.

CO2 transport
Een andere opvallende post op de Energielijst 2018 is de fiscale korting op de aanleg van transportleidingen voor levering van gasvormige koolstofdioxide (CO2) aan glastuinbouwbedrijven voor het bemesten van gewassen in tuinbouwkassen. Dit past op de nieuwe toevoeging aan de Milieulijst 2018 van milieu-investeringsaftrek aftrek voor gebruik CO2 als grondstof in de tuinbouw.

Energie- en gevelschermen
Ook energie- en gevelschermen voor het verminderen van het warmteverlies in tuinbouwkassen staan op de Energielijst 2018. Evenals warmteopslagsystemen voor de glastuinbouw en LED verlichting voor in tuinbouwkassen en daglichtloze teeltcellen.

Ook zijn er veel investeringen opgenomen die zorgen voor een energie-effiëntere verwarming van bedrijfsgebouwen in het algemeen (en dus ook voor land- en tuinbouwberdrijven) of van de processen die daarin plaatsvinden. Technieken die niet op de Energielijst staan, kunnen onder een generieke code worden aangemeld voor de EIA. De techniek wordt dan onder andere getoetst op energiebesparing.

bron: www.gfactueel.nl