Energie besparen

Het besparen van energie is een belangrijk middel om de uitstoot van CO2 te reduceren. Daarom gaat Rijkswaterstaat het eigen energieverbruik verlagen. Het doel is om 20 procent minder energieverbruik te realiseren in 2020 ten opzichte van het jaar 2009. En jaarlijks 2 procent minder energieverbruik van gebouwen en faciliteiten.

Om het doel van 20 procent minder eigen energieverbruik te realiseren in 2020 neemt Rijkswaterstaat maatregelen op onderstaande gebieden.

Eigen vloot

Energie besparen bij de eigen vloot bestaat enerzijds uit de schepen van de Rijksrederij en anderzijds uit het gedrag van de schippers.
De Rijksrederij beheert de vloot die beschikbaar wordt gesteld aan de Douane, de Kustwacht, het ministerie van EZ en Rijkswaterstaat. Totaal gaat het hierbij om ongeveer 135 schepen. Een aantal daarvan is aan vervanging toe. Bij het opstellen van een vervangingsstrategie wil de Rijksrederij optimaal gebruik maken van de innovatieve en duurzame ideeën van de markt. Daarom is eerst een marktverkenning gehouden. Er worden ook verkenningen gedaan naar alternatieve brandstoffen en additieven voor de brandstof.
Schippers nemen deel aan het programma VoortVarend Besparen. Met dit programma wil de Rijksrederij een energiebesparing realiseren van 5,7 procent ten opzichte van 2009. Met cursussen en de brandstofverbruiksmeters wordt het voor schippers inzichtelijk hoe zij zuiniger kunnen varen. Bijna alle schepen zijn van de brandstofverbruiksmeters voorzien.

Objecten zoals tunnels, bruggen, sluizen

Er is een groot aantal bruggen, tunnels, sluizen en stuwen doorgelicht op energiebesparende mogelijkheden. De ambitie voor 2012 is deze besparingen te realiseren. We proberen ervoor te zorgen dat onze bouwwerken (zoals bruggen en sluizen) zelf de energie opwekken die ze nodig hebben. Ze worden, met andere woorden, energie-neutraal gemaakt. Een aantal bouwwerken wordt inmiddels onder handen genomen. Een voorbeeld daarvan is de Energieneutrale Ramspolbrug bij de N50.
Ook het aanbrengen van verbeteringen gebeurt zo duurzaam mogelijk. Dit wordt meegenomen bij inspectierondes. Bouwwerken waar onderhoud gepleegd moet worden, worden energiezuinig gemaakt. Tegelijkertijd wordt onderzocht of er mogelijkheden zijn voor energiewinning.

Verlichting

Grote technologische ontwikkelingen op het gebied van energiezuinige ledlampen maken het voor Rijkswaterstaat mogelijk vanaf 2015 50% energiebesparing te realiseren bij nieuw te bouwen installaties. Ledverlichting geeft een rustiger lichtbeeld wat het comfort voor de gebruiker vergroot. Daarnaast is ledverlichting duurzaam in onderhoud. Pas na tien jaar zijn de lampen aan vervanging toe. Rijkswaterstaat gaat zich de komende jaren inzetten voor het aanpassen van de normen en het kader voor de Openbare Verlichting (OV) en het opstellen van eisen en specificaties.
Voorbeeldprojecten waar ledverlichting is toegepast: A44, de Zeeuwse Vlaketunnel en de Zandkreeksluizen. Ook worden ledverlichting lichtpunten langs vaarwegen geplaatst. Deze lichtpunten langs vaarwegen zijn bedoeld voor het aangeven van vaarwegen en gevaarlijke punten voor de scheepvaart. De lichtpunten functioneren zelfstandig en energieneutraal op zonne-energie dankzij een zonnecel.
Rijkswaterstaat past verlichting aan langs de rijkswegen onder het motto: “uit als het kan, aan als het moet”.

Duurzame werkomgeving

Rijkswaterstaat richt zich op energiebesparende maatregelen in kantoren door te investeren in de energielabels van de gebouwen en verbeteringen voor te stellen wat betreft de eigen gebouwvoorraad.
Locatiebeheerders voeren plannen uit ter verbetering van de duurzame werkomgeving, zoals het voorkomen van tocht en een te hoge temperatuurinregeling. Andere voorbeelden zijn: aanwezigheidsdetectie bij het regelen van verlichting, isoleren van gebouwen en hoogrendementsketels.
Daarnaast onderzoekt Rijkswaterstaat waar het nieuwe werken nog effectiever kan worden toegepast. De focus ligt daarbij op het behalen van betere resultaten met dezelfde mensen. Het doel van het nieuwe werken is het helpen van werknemers het werk beter uit te kunnen voeren. Een goede samenwerking tussen de afdelingen ICT, HRM en Facilitair is hierbij een van de succesfactoren.

Mobiliteit eigen medewerkers

Ingezet wordt op het verduurzamen van reisgedrag als het gaat om dienstreizen. Zo is de pilot videovergaderen een succes gebleken en de videovergaderfaciliteiten worden uitgebreid. Het wagenpark van Rijkswaterstaat wordt op een zo duurzaam mogelijke manier samengesteld en beheerd. Zo zal er steeds meer gebruik worden gemaakt van elektrische auto’s. Op basis van de proef uit het programma Elektrisch rijden, blijkt dat het doel van Rijkswaterstaat ‘een kwart van het wagenpark van Rijkswaterstaat elektrisch’ haalbaar is.

bron: www.rijkswaterstaat.nl