Eigenaar maakt kantoorpand energieneutraal met zon- en windenergie

Het kantoorpand met garage aan de Parelvisserslaan 1 in Amstelveen wordt een van de meest duurzame panden van Amstelveen. Eigenaar Goudsmit maakt zijn pand energieneutraal door het gebruik van zon- en windenergie. Het college juicht dit duurzame initiatief toe; het past in het collegeakkoord waarin vernieuwing ruimte krijgt.

De eigenaar neemt vergaande energiemaatregelen. Hij maakt zijn pand energieneutraal en wil zelfs meer energie opwekken dan in het pand wordt verbruikt. Aan drie gevels komen zonnepanelen, tegen één gevel van het gebouw is groene beplanting gepland. Goudsmit wil kleine, stille en vergunningsvrije windmolens op het dak plaatsen. Het gebouw wordt dusdanig technisch aangepast, dat het energieverbruik met 70% afneemt. Denk bijvoorbeeld aan LED verlichting. Dit toonaangevende pand zal straks meer stroom opwekken dan dat het zelf verbruikt. Het is eigenlijk een energiecentrale in het klein.

Om te zorgen, dat de zonnepanelen maximaal worden benut, kapt de gemeente een aantal omringende bomen en snoeit struiken. De omvang van het groene gebied blijft gelijk (o.a. door het aanplanten van een groene gevel). De werkzaamheden starten waarschijnlijk in augustus 2014; eerst vindt nog flora- en fauna-onderzoek plaats. Belangrijke voorwaarde bij de afweging van het college bij dit ambitieuze duurzame initiatief is, de steun van de Groenraad. Deze raad is de participatiegroep die meekijkt en adviseert in de uitvoering van het groenbeleid van de gemeente. De Groenraad gaf groen licht.

De gemeente beschouwt de afwijking op het huidige en nog steeds toegepaste groenbeleid – geen bomen kappen voor zonnepanelen – als een pilot. Het college kiest in dit geval voor de positieve effecten op het milieu èn de voorbeeldfunctie van het duurzame pand. Eind 2015 bekijkt zij, of de beoogde effecten zijn behaald en of aanpassing van beleid nodig is. De gemeente gaat op zoek naar een locatie om tijdens de boomfeestdag op 18 maart 2015 met kinderen en samen met de heer Goudsmit -eigenaar van het kantoorpand- nieuwe bomen terug te planten in Amstelveen ter compensatie.

bron: www.amstelveenweb.com