Eerste sportclubs plaatsen met nieuwe nationale subsidie led-verlichting

De eerste sportclubs hebben inmiddels hun beschikking van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland binnen voor de toekenning van geld uit de subsidieregeling led-verlichting en zonnepanelen voor sportclubs.

Zo ontving LTC ’t Harde afgelopen week een brief met de mededeling dat de door de club gevraagde subsidie voor het aanleggen van led-verlichtingsinstallaties is toegekend. ‘Het houdt in dat we deze subsidie, samen met een lening van de gemeente Elburg en een eigen investering gaan aanwenden om de led-verlichting aan te schaffen’, aldus het bestuur van de tennisclub. ‘Maar daar blijft het niet bij. In en om het paviljoen gaan we ook energie besparende maatregelen te nemen, zoals alle plafondspotjes voorzien van led-lampen, aanwezigheidssensoren in bijvoorbeeld toiletten en kleedkamers zodat licht niet onnodig blijft branden en het vernieuwen van de oude energie-slurpende koelkasten en vriezers.’

De belangstelling onder sportstichtingen en sportverenigingen voor de regeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties is zoals LED Magazine eerder al meldde zo groot dat na 3 weken het subsidieplafond bereikt was.

Een motie uit december 2012 leidde er in het voorjaar van 2015 toe dat het kabinet drukdoende was een subsidieregeling voor led-verlichting en zonnepanelen bij sportverenigingen in het leven te roepen. In september vorig jaar werden alle details bekend van de nieuwe subsidieregeling voor led-verlichting en zonne-energie bij sportverenigingen.

Binnen drie weken na openstelling werden ongeveer 600 aanvragen ingediend en het subsidieplafond dus bereikt. De som van de aanvragen heeft het subsidieplafond van circa 6 miljoen euro inmiddels aangetikt. De ingediende aanvragen worden op dit moment beoordeeld en de eerste beschikkingen zijn verstuurd. De beoordeling van de aanvragen kan overigens leiden tot een toekenning of een (gedeeltelijke) afwijzing. Aanvragen kunnen daarom nog steeds ingediend worden, maar het is niet op voorhand zeker of deze nog toegekend kunnen worden.

bron: ledmgazine.nl