Eersel investeert in duurzaamheid, infrastructuur en personeel

EERSEL-Het Eerselse college trekt volgend jaar de portemonnee voor investeringen op het gebied van duurzaamheid, groen en infrastructuur. Inwoners gaan in 2020 meer betalen aan onroerende zaakbelasting en de afvalstoffenheffing.

Een gemiddeld Eersels huishouden is in 2020 ruim 40 euro meer kwijt aan gemeentebelasting dan in 2019: inwoners betalen volgend jaar ruim 756 euro. Die stijging wordt vooral veroorzaakt door een verhoging van de ozb-belasting en afvalstoffenheffing, zo blijkt uit de Eerselse begroting voor 2020.

De gemeente moet hogere belastingtarieven voor verwerken en ophalen van huisvuil gaan rekenen, onder andere omdat de opbrengsten van oud papier en textiel omlaag gaan en de inzet van personeel meer geld kost.

Lichte plus
Eersel geeft in 2020 in totaal 51 miljoen uit, maar houdt onder aan de streep ruim 27.000 euro over. Ondanks die lichte plus op de begroting is er nog genoeg financieel huiswerk te doen voor Eersel, aldus wethouder Steven Kraaijeveld (Financiën). De vaste inkomsten van de gemeente (bestaande uit belastingopbrengsten en bijdragen van het Rijk) zijn niet toereikend om de stijgende structurele kosten-onder andere op gebied van onderhoud en personeel- te kunnen dekken.

Het omhoog schroeven van de ozb-belasting met 4,5 % is één van de manieren die het college wil inzetten om dat financieel tekort te dichten. Ook wordt de volledige opbrengst van de toeristenbelasting weer een inkomstenbron voor de gemeente. De afgelopen jaren kreeg ook de toeristensector een deel van dat geld (opbrengsten boven de 305.000 euro), maar daar komt nu een einde aan.

Fietspad
De financiële onzekerheid weerhoudt het college er niet van flink te investeren in duurzaamheid, infrastructuur en het openbare gebied. Zo wordt er diep in de buidel getast voor de herinrichting van de Knegselsedijk en Duiselseweg, waar een prijskaartje van ongeveer 1.6 miljoen aan hangt. Dit wordt betaald uit de gemeentelijke spaarpot (algemene reserve). Ook wordt er ruim 3,5 ton gestoken in de aanleg van een nieuw stuk fietspad op de Mr. De la Courtstraat in Vessem.

Daarnaast wordt er 425.000 euro uitgetrokken voor het vervangen van de veld-en baanverlichting bij buitensportaccommodaties door duurzamere LED verlichting. Er wordt er bijna 220.000 euro uitgegeven aan verschillende projecten die een bijdrage leveren aan een groenere leefomgeving en verbetering van de biodiversiteit. Net als voorgaande jaren wordt er zo’n 3 ton uitgegeven aan het verduurzamen van gemeentelijke gebouwen.

Personeelsgebrek
Het Eerselse college gaf dit voorjaar aan dat de gemeenteorganisatie kampt met een nijpend gebrek aan personeel. In de begroting zijn dan ook structurele bedragen (in totaal ongeveer 3 ton) gereserveerd voor het aantrekken van zes nieuw ambtenaren.

De Eerselse fracties in de gemeenteraad besluiten begin november of zij akkoord gaan met de voorgestelde begroting.

bron: www.ed.nl