‘Earth Hour’ bij Tata Steel

Tata Steel dimt zaterdag 19 maart de verlichting op het bedrijfsterrein. Dat gebeurt in het kader van Earth Hour, een wereldwijde actie om de aandacht te vestigen op het belang van energiebesparing.

Het staalbedrijf schakelt de verlichting zoveel mogelijk uit van 20.30 tot 21.30 uur. Volgens Hans van den Berg van Tata Steel gebeurt dit alleen waar dat veilig kan. “Het reduceren van het energieverbruik en van de nachtelijke verlichting zijn speerpunten van ons milieubeleid”, aldus Van den Berg.

“Een belangrijke nieuwe stap is dat we de buitenverlichting van Hoogoven 7 onlangs schakelbaar hebben gemaakt. Eerder hadden we dat al bij Hoogoven 6 gedaan. Dit betekent dat de hoogovens alleen nog worden verlicht als dat voor werkzaamheden noodzakelijk is.”

Van den Berg zegt verder dat er intiatieven lopen om de conventionele verlichting te vervangen door LED verlichting.

bron: www.rtvseaport.nl