Duurzame restauratie gebouw de Holland

DORDRECHT – Gebouw De Holland wordt duurzaam gerestaureerd en geschikt gemaakt voor de komst van het Nationaal Onderwijsmuseum in 2014. Het college van burgemeester en wethouders stemt in met het ‘Voorlopig Ontwerp’ en stelt de gemeenteraad voor de beeldenpartij boven de ingang van het monumentale pand te kopiëren.

Afgelopen zomer heeft de gemeenteraad ingestemd met de komst van het Onderwijsmuseum en de restauratie van gebouw De Holland. De gemeenteraad heeft toen ook besloten de beeldenpartij, die in de beleving van de raad onlosmakelijk met het gebouw verbonden is, te herstellen.

Duurzaamheid
De huidige architect heeft een ontwerp gemaakt in de stijl van Sybold van Ravesteyn, ontwerper van De Holland. Duurzaamheid is een speerpunt van het college. De architect en het ontwerpteam hebben hier zoveel mogelijk rekening mee gehouden. Zo worden de gevel, vloer en het dak geïsoleerd, wordt LED verlichting geplaatst en wordt warmte terug gewonnen. Het gebouw is compact, wordt energiezuinig en krijgt dan ook, mede door het hergebruik, bij de doorrekening van het ontwerp het Energielabel A. Het college stelt de gemeenteraad voor, akkoord te gaan met de duurzame maatregelen. Ook wil het college nader onderzoek doen naar aanvullende duurzame maatregelen zoals een (lucht)warmtepomp, zonnecellen en een installatie met Warmte Koude Opslag.

Voor de restauratie en verbouwing van gebouw De Holland is een bedrag van 5,5 miljoen euro beschikbaar gesteld.

Kopiëren beeldenpartij
Voor het herstellen van de beeldenpartij boven de ingang van het gebouw heeft de gemeente advies ingewonnen bij de Rijksdienst van Cultureel Erfgoed en een beeldhouwer/restaurateur. Uit onderzoek blijkt dat de beeldenpartij veel reparaties nodig heeft. Het college stelt de raad voor het oude beeld niet te restaureren maar te vervangen door een kopie met een levensduur van een eeuw.

Vervolgtraject
De gemeenteraad wordt gevraagd akkoord te gaan met het ‘Voorlopig Ontwerp’ en de verbouwing van gebouw De Holland. In januari 2013 wordt de gemeenteraad geïnformeerd over het ‘Definitieve Ontwerp’. In dit ontwerp worden, na akkoord van de gemeenteraad, ook de aanvullende duurzame maatregelen verwerkt.

Volgens planning opent het Nationaal Onderwijsmuseum in september 2014 haar deuren in het duurzaam gerestaureerde gebouw De Holland. Tot die tijd is het museum gehuisvest in het pand Nieuwe Haven 26.

bron: www.dordrecht.net