Duurzame openbare LED-verlichting in Teylingen

Teylingen – De gemeente gaat alle 6300 lichtmasten openbare verlichting vervangen voor LED-verlichting. De komende vier jaar wordt de helft hiervan vervangen door duurzame LED-verlichting. Deze duurzame oplossing heeft een veel lager energieverbruik en dat betekent een behoorlijke C02-reductie.

Over vier jaar zal de CO2- uitstoot van de gemeente verminderd zijn met 7,6 ton. Bijkomend voordeel is dat de gemeente gemiddeld 25% bespaart op de energiekosten en 55% op de onderhoudskosten. De meerkosten van de aanschaf van LED-verlichting verdienen we op termijn terug. LED-verlichting draagt bij aan de sociale veiligheid en aan de verkeersveiligheid.

Duurzaamheid en openbare verlichting LED
Gemeente Teylingen werkt nu aan het Teylingen van de toekomst: een gezonde, veilige leefomgeving waar men ook later prettig kan wonen, werken en ontspannen. Dit doet de gemeente met de Duurzaamheidsagenda: een toekomstbestendig plan waarin de gemeente duurzaam vervoer, energieneutrale huisvesting en groen ondernemerschap centraal stelt. De gemeente brengt zo veel mogelijk verbeteringen aan binnen de eigen organisatie. De vervanging van de openbare verlichting is een voorbeeld van een duurzame verbetering. De CO2- uitstoot vermindert met 7,6 ton. Voor het opnemen van 7,6 ton CO2 zijn 2 voetbalvelden aan bomen nodig.

Impuls LED-verlichting
Het vervangen van 3000 armaturen levert een besparing op van € 10.183,- op de jaarlijkse energiekosten en € 17.420,- op de jaarlijkse onderhoudskosten. De aanschaf van de LED-verlichting is echter wel duurder. LED-verlichting is gemiddeld € 140,- per armatuur duurder dan conventionele verlichting. Dit vraagt nu om een extra investering. Het college vraagt de gemeenteraad om een extra impuls van 2,2 miljoen euro voor het verduurzamen van de openbare verlichting. Daar staat echter tegenover dat het budget openbare verlichting op termijn lager wordt. Op 7 februari beslist de raad definitief over de vervanging van de openbare verlichting.

Sociaal en verkeersveilig
LED- verlichting biedt meer mogelijkheden voor lichtsturing dan de traditionele lampen. Deze voorkomt lichtvervuiling, zoals uitstraling naar woningen of naar de lucht. Een LED- armatuur verlicht alleen de weg en het fiets- of wandelpad. Als proef is er in 2011 LED- verlichting langs de Hoofdstraat in Sassenheim geplaatst. Deze proef is door burgers goed ontvangen. Inmiddels is ook het hele stationsgebied van Sassenheim voorzien van LED- verlichting. Ook daar zijn de reacties positief.

Planning
Na goedkeuring van de raad start de gemeente direct met de voorbereiding voor de vervanging. In 2013 wordt zoveel mogelijk verlichting langs de doorgaande wegen in de drie dorpkernen vervangen door LED- verlichting. Hier hangt de oudste verlichting en daarom zijn er de beste resultaten te bereiken. De komende vier jaar wordt de helft van de verlichting vervangen, vervolgens worden jaarlijks lichtmasten vervangen. Over 20 jaar zijn alle lichtmasten in de gemeente uitgevoerd in LED-verlichting.

bron: www.volnieuws.nl