Duurzame accommodaties eerste actie lokaal sportakkoord

Alle Oosterhouters hun leven lang plezier laten beleven aan sporten en bewegen. Dat is het doel van sportverenigingen, maatschappelijke organisaties en de gemeente Oosterhout. Hun samenwerking bezegelen ze in het lokaal sportakkoord. Daarin beschrijven ze de plannen die ze met elkaar hebben. Deze week startten ze om de plannen invulling te geven. Met ook direct een concrete stap: LED verlichting op de sportvelden zorgt voor een eerste stap naar duurzamere sportaccommodaties.

Lokaal sportakkoord
In het lokaal sportakkoord tekenen de partijen voor drie hoofdpunten. Ze willen:

1> de toegankelijk tot sport en bewegen bevorderen voor mensen die belemmeringen ervaren;
2> zorgen voor duurzame sportaccommodaties, met vitale verenigingen en een veilig en positief sportklimaat;
3> nog meer aandacht hebben voor kinderen van 0 tot 12 jaar.

Samenwerking en verbinding
Tennis en Padelvereniging OTC De Warande is één van de ondertekenaars. “Wij doen mee omdat wij als maatschappelijk betrokken vereniging willen investeren in een vitale en sportieve leefomgeving met oog voor onze leden, bezoekers en de markt”, aldus voorzitter Marie Louise Spangenberg. Een sleutel tot succes ligt volgens de verenigingen, organisaties en gemeente bij onderlinge samenwerking en verbinding. Met het sportakkoord zetten ze daar dan ook flink op in. Bijvoorbeeld met het plan voor een sportplatform. Daarop kunnen ze kennis delen, elkaar ontmoeten en verbindingen leggen.

Goede basis
Ook willen ze aan de slag met gezondere kantines, een rookvrije sportomgeving en geen alcohol onder de 18 jaar. En met meer afstemming tussen het onderwijs en verenigingen werken de partijen aan een optimaal sport- en beweegaanbod voor jongeren. Wethouder Kastelijns is blij met het sportakkoord. “Natuurlijk valt of staat elk akkoord met de uitvoering ervan. Het biedt een goede basis, die al gelegd is bij de totstandkoming van het akkoord. Ik proef enthousiasme en drive bij de verenigingen, maatschappelijke organisaties en onszelf om er met elkaar invulling aan te geven. Daar begint het mee.”

LED verlichting
Een eerste concrete actie in het licht van het sportakkoord is de verduurzaming van de sportaccommodaties. De gemeente heeft € 600.000 gereserveerd voor LED verlichting op de Oosterhoutse sportvelden. VV Oosterhout was de eerste waarbij afgelopen week alle veldverlichting werd vervangen. Voorzitter Ruud Looijmans: “Met de nieuwe verlichting kunnen we flink besparen op de energiekosten. Sowieso is LED energiezuinig en bovendien kunnen we enkel het veld verlichten waar op dat moment gevoetbald wordt. Of zelfs alleen het 16 meter-gebied. Handig is ook dat we de verlichting op afstand kunnen bedienen met een app. Nooit meer voorgloeien, of de lichten op de velden één voor één aanzetten om piekbelasting te voorkomen.”

Meer verenigingen krijgen LED
Wethouder Kastelijns: “De nieuwe LED verlichting is een snelle en effectieve manier om de sportaccommodaties duurzamer te maken. Het zorgt ook direct voor een kostenbesparing. Het mes snijdt zo aan twee kanten”, vindt wethouder Kastelijns VV Oosterhout is niet de enige die nieuwe verlichting krijgt. In de komende weken krijgen de voetbalverenigingen SCO, OVV ’67, vv TSC, vv Irene ’58 dezelfde LED veldverlichting. Ook atletiekvereniging ATV Scorpio, honk- en softbalvereniging Twins Oosterhout en vv Neerlandia ’31 krijgen dit jaar LED sportveldverlichting.

bron: oosterhout.nieuws.nl