Duurzaamheidskring West-Nederland vermindert milieudruk met 30 procent

MVO De deelnemers aan de duurzaamheidskring West-Nederland hebben sinds 2011 de gezamenlijke milieudruk met 30 procent teruggebracht. De zeven drukkerijen willen eind 2015 voldoen aan de MVO-zelfverklaring volgens ISO 26000.

De bedrijven vullen elk jaar de Milieubarometer in. De Milieubarometer laat in heldere grafieken en kengetallen zien hoe de bedrijven scoren op het gebied van energie, water, afval, emissies en vervoer. Scores zijn gerelateerd aan onder meer de omzet en de hoeveelheid drukwerk op jaarbasis. De deelnemers bespreken jaarlijks de resultaten en leren van elkaar hoe zij tot verbeteringen zijn gekomen.

Energie besparende maatregelen
De drukkerijen wisten de milieudruk te verlagen door een drastische vermindering van het gebruik van oplosmiddelen (IPA) en door efficiënter werken met grondstoffen zoals papier en inkt. Ook werd een aantal energiebesparende maatregelen in de gebouwen en in de productie doorgevoerd, waaronder installatie van LED verlichting en bewegingsmelders, verbetering van gebouwbeheerssystemen en aanschaf van zuinigere machines.
Duurzaam ondernemen is meer dan werken aan een beter milieu. Activiteiten om medewerkers fitter te laten worden, inzet van arbeidsbeperkten en ondersteuning van goede doelen zijn slechts enkele voorbeelden van de maatschappelijke inzet van de bedrijven.

MVO-zelfverklaring
“De komen de maanden worden nieuwe maatregelen opgepakt en gewerkt aan een onderbouwing van de MVO-zelfverklaring. Een duurzaam verhaal kan ieder bedrijf vertellen, de grafische duurzaamheidskring West-Nederland wil de duurzame claims ook kunnen aantonen”, zegt Stefan Romijn van de stichting Stimular.
De duurzaamheidskring West-Nederland bestaat uit: Opmeer Drukkerij, Drukkerij Van Deventer, Rutgers Printing & Packaging solutions, Boom+Verweij, Drukkerij Riezebos, Ecodrukkers en Drukkerij Impressed.

bron: www.graficus.nl