Duurzaam Haatland – Van Dijk Groothandel: Primeur in energieneutraliteit

’t Is even opletten bij een eerste bezoek aan Van Dijk Groothandel B.V. (VDG). Een enorm pand van VDG aan de Eckertstraat trekt de aandacht maar hoofdkantoor en proeflokaal zitten in een meer bescheiden pand schuin tegenover. Doch de duurzaamheid zit ’m wel in het enorme pand dat afgelopen jaar geheel energieneutraal is opgeleverd. Belangrijker dan de materiële duurzaamheid vindt operationeel directeur Edwin Brink de sociale duurzaamheid.

Primeur voor Overijssel
Het enorme pand is het nieuwe distributiecentrum (DC) van VDG dat afgelopen jaar in gebruik is genomen en geheel energieneutraal is. Strikt genomen is het DC gelegen op industrieterrein RW50 dat ligt in de periferie ligt van Haatland. Deze locatie is in 2008 in gebruik genomen en daarvoor was VDG gevestigd (sinds 1979) aan de Ambachtstraat op Haatland. Als energieneutraal DC heeft VDG de primeur voor Overijssel en het tweede in Nederland. Op de bouwgrond tegenover het hoofdkantoor had VDG al langere tijd een optie en toen er besloten werd tot uitbreiding, kwam Brink voor de realisatie van het DC uiteindelijk uit bij een bouwbedrijf in Twello. Die nam VDG helemaal mee in het proces voor de bouw van een duurzaam DC. Behalve bekende maatregelen als warmteterugwinning, zonnepanelen, vloerverwarming en LED verlichting spelen grondfinanciering en subsidies ook een rol. De kosten moeten wel terugverdiend worden. Met provinciale steun kwam deze voorwaarde uit op een termijn van vijf jaar, waarbinnen de investering zich terug zou betalen, en kon de bouw van start gaan.

Verantwoord ondernemen
In plaats van over duurzaam ondernemen spreekt Brink liever over verantwoord ondernemen en maatschappelijke betrokkenheid. VDG heeft nauw contact met IMpact. Via dat reïntegratiebedrijf op Haatland heeft VDG enkele mensen in dienst met een afstand tot de arbeidsmarkt of een beperking. Recent is een tijdelijke kracht met een Wajong-uitkering in vaste dienst gekomen. Naast de arbeidsomstandigheden wordt aandacht besteed aan een efficiënte bedrijfsvoering. Aan de inrichting van het distributiecentrum is een grondige analyse vooraf gegaan van orderstromen, voorraadbeheer en meer. Dat heeft uiteindelijk de plattegrond en omvang van de huisvesting bepaald. Efficiënte orderpickroutes en losplaatsen hebben ook een duurzaamheidscomponent in zich. Vrachtwagenchauffeurs wordt via borden verzocht de motor niet onnodig stationair te laten draaien.

Breed assortiment
Van Dijk Groothandel presenteert zich als totaalleverancier op het gebied van food en non-food. Ook is VDG eigenaar en distribiteur van Campenaer koffie, een duurzaam en eerlijk product. Er wordt rekening gehouden met het milieu en ieders belangen in de handelslijn. De koffieboer in de tropen verbouwt met respect voor zijn omgeving en krijgt een eerlijke prijs. Daarnaast neemt VDG deel aan het project Mago Care, waarbij voor ieder pak koffie een kind uit Mago in Kenia een schoolmaaltijd kan krijgen. Dat verbetert de schoolprestaties hetgeen meer perspectief biedt voor de toekomst. Op toekomstige ontwikkelingen van VDG is ingespeeld door een optie te nemen op het belendende perceel en een dakconstructie die makkelijk uitbreidbaar is.

Koffiebeker» toiletpapier
Er wordt gestudeerd op een duurzame afvalstroom. Onderdelen van afgedankte koffieautomaten worden al tot op het laatste schroefje hergebruikt. De toiletruimtes zijn ingericht met Satino Black, ’s werelds eerste en enige toilet- en handdoekenpapier dat het Cradle to Cradle-certificaat mag dragen. Dat certificaat garandeert een technische of een biologische kringloop. Oftewel grondstoffen van producten (oneindig) hergebruiken respectievelijk afval biologisch afbreken en teruggeven aan de natuur. Tevens onderzoekt VDG de mogelijkheid zich aan te sluiten bij Wepapercycle. Bij dit Nederlandse concept worden vertrouwelijke documenten en koffiebekers hergebruikt tot toiletpapier voor eigen gebruik.
In 1959 begonnen in het klein aan de Noordweg, is, na Jan en Egbert, Maurice van Dijk de derde generatie die de onderneming leidt. Via de Groenestraat en de Ambachtstraat is VDG aan de Eckertstraat beland Het hoofdkantoor uit 2008, inclusief proeflokaal, wordt nog verduurzaamd.

bron: brugnieuws.nl