Drempelbedrag sportclubs voor subsidie LED verlichting verlaagd naar 2.500 euro

Per 1 januari 2022 wordt het drempelbedrag voor sportclubs om in aanmerking te komen voor subsidie op LED verlichting via de regeling Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA) verlaagd naar 2.500 euro.

‘Vanuit de sector is de wens uitgesproken om deze grens te verlagen, zodat ook kleinere amateursportorganisaties eerder in staat worden gesteld om een subsidieaanvraag te doen’, duidt staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. ‘Het verlagen van het minimale subsidiebedrag kwam ook als aanbeveling naar voren uit de tussenevaluatie van de regeling die in 2021 is uitgevoerd. Mede gezien de efficiëntieslag die in de afgelopen tijd is gemaakt in de uitvoering van de regeling, is de ruimte ontstaan om het minimale subsidiebedrag te verlagen.’

Iets minder subsidie beschikbaar
Bovendien heeft de staatssecretaris bekendgemaakt dat de subsidiepot in 2022 iets lager zal zijn dan in het huidige kalenderjaar. In 2021 is er 79 miljoen euro beschikbaar en komend jaar zal dat slechts 75,5 miljoen euro zijn.

Verder heeft de staatssecretaris enkele nieuwe verduurzamingsmaatregelen toegevoegd aan de subsidieregeling. RVO heeft begin dit jaar een marktconsultatie uitgevoerd. Ondernemingen konden daarbij innovaties en producten nomineren voor opname in de maatregelenlijst. Er zijn nu enkele maatregelen toegevoegd, zoals een zonnewarmtecollector voor sportvelden, toegankelijkheidsmaatregelen voor buitensportvelden en gerecyclede sportveldondervloeren. Ook wordt een energieregistratie- en bewakingssysteem (EBS) voor sommige energiebesparende maatregelen een verplicht onderdeel om een bijdrage te leveren aan de monitoring van de verduurzaming van de sportsector en om gebruikers en bezoekers van de sportaccommodatie inzicht te geven in de toegevoegde waarde die verduurzaming heeft.

bron: ledmagazine.nl