Doetinchem wordt duurzaam

DOETINCHEM – Door de inzet van duurzaamheidsleningen, zonnepanelen en hergebruik van wat nu nog afval heet moet Doetinchem de komende jaren energieneutraal en duurzaam worden. Vooral door ideeën, mensen, bedrijven en instellingen met elkaar te verbinden en het instellen van een revolverend fonds, wil het college van burgemeester en wethouders van Doetinchem deze doelstelling bereiken. De opwarming en uitputting van de aarde kan alleen nog worden vertraagd door echt actie te ondernemen. Omdat geen enkele overheid dat alleen kan, maar iedereen daar een verantwoordelijkheid in heeft, kiest het college voor een veelsporenbeleid. Energiebesparing en duurzame opwekking gaan daarin hand in hand met stimuleringsregelingen, uitbreiding van natuur en het oprichten van een platform en organiseren van ontmoetingsmomenten. Hiermee wil het college particulieren, bedrijven en instellingen helpen om elkaar te vinden en samen die slag naar een duurzamer Doetinchem te maken.

Zonne-energie

Om het goede voorbeeld te geven wil het college nog dit jaar zonnepanelen op het dak van zwembad Rozengaarde aanbrengen, zodat het energieneutraal wordt. Ook wordt bekeken of het gemeentekantoor aan de Havenstraat energieneutraal gemaakt kan worden. Het A18 Bedrijvenpark en de Europaweg zijn in beeld voor het opwekken van zonne-energie. De gemeente staat daarnaast open voor andere suggesties en samenwerkingsverbanden om duurzame energie op te wekken. Lantaarnpalen worden alleen nog vervangen door energiezuinige LED-verlichting en er wordt alleen nog duurzaam opgewekte stroom ingekocht.

Klimaatadaptatie

Om de gevolgen van de klimaatverandering te beperken, wil het college ook meer natuur, aanleg van groene daken stimuleren en water opvangen waar het valt: in de grond. Voor het A18 Bedrijvenpark wordt een rabattenbos en vloeiveld aangelegd voor een natuurlijke filtering van water. De uitbreiding van natuurgebied de Zumpe van 23 naar 120 ha draagt hier ook aan bij. Bij de aanpak van de Bongerd en de binnenstad is extra aandacht voor maatregelen die de gevolgen van de klimaatverandering beperken. Daarbij wordt ook de Oude IJssel benut.

Platform en fonds

De grootste winst komt echter pas als ook particulieren en bedrijven die omslag maken. De mogelijkheden daarvoor zijn nu een stuk uitgebreider dan een aantal jaren geleden. Door de afspraken in het klimaatakkoord vorig jaar in Parijs wordt duurzame productie economisch aantrekkelijker. Desondanks gaan de kosten nog steeds voor de baten uit. Het college wil daarbij helpen door samen met andere partners duurzaamheidsleningen mogelijk te maken en met behulp van een nieuw digitaal platform (Doetinchem Duurzaam) niet alleen mensen en ideeën bij elkaar brengen, maar ook hulp bij het vinden van subsidies en andere financieringsmogelijkheden. Daarnaast wil het college ook als gemeente een revolverend fonds instellen.

Dit veelsporenbeleid moet er toe leiden dat Doetinchem in 2030 volledig energieneutraal is. Die ambitie is al eerder vastgelegd in het Gelders Energieakkoord. De voorstellen maken onderdeel uit van een nieuwe nota over het duurzaamheidsbeleid dat 18 februari door de gemeenteraad wordt besproken.

bron: www.gelre.fm