D66 Sluis: steek opbrengst kabeltaks in duurzaamheid

OOSTBURG – De opbrengst van kabelbelasting in de gemeente Sluis moet gestoken worden in duurzame maatregelen, zoals het plaatsen van zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen.

Dat vindt de raadsfractie van D66. De Sluise raad beslist donderdag over het al dan niet invoeren van precariobelasting – beter bekend als kabelbelasting. Die moet worden betaald door bedrijven die kabels en leidingen in de grond hebben, zoals Evides en Delta. Die rekenen dat door aan hun klanten, waardoor de rekening bij de burger komt te liggen. Op Sluis na hebben alle Zeeuwse gemeenten de kabeltaks inmiddels ingevoerd. Als Sluis dat niet doet, betalen inwoners indirect mee aan de kabelbelasting van andere gemeenten.

Kritisch

In Sluis zijn veel fracties kritisch, bleek eerder deze maand tijdens een commissievergadering. In elk geval zou de opbrengst moeten terugvloeien naar de burger, vinden veel raadsleden.

Dat is ook de mening van D66-fractievoorzitter Wim Huigh. Hij geeft aan dat de opbrengst ‘niet onopgemerkt mag verdwijnen in de algemene reserve, om daar verrekend te worden met tegenvallers of erger: dat we voor Sinterklaas gaan spelen ten behoeve van populistische uitgaven’.

Duurzame energieprojecten

D66 wil dat het geld gereserveerd wordt voor duurzame energieprojecten, zoals LED verlichting of zonnepanelen in en op het Ledeltheater, het Zwincollege en gemeentehuis. “Dat levert een flinke besparing op en dat geld komt zo ook bij de gemeenschap terecht.”

Huigh wijst er op dat de gemeenteraad in 2013 een duurzaamheidsvisie aannam, maar dat van de uitvoering daarvan maar weinig terecht komt. Volgens het raadslid worden daarvoor in de plaats te vaak ‘cadeautjes uitgedeeld waarmee het makkelijk scoren is’.

bron: www.pzc.nl