Busbaan Maatweg en gemaal De Schans geopend

AMERSFOORT  Een nieuwe vrije busbaan aan de Maatweg en een nieuw gemaal aan de Schans worden binnenkort in gebruik genomen. De busbaan zorgt voor een betere verbinding tussen het centrum van Amersfoort en Vathorst en Bunschoten. Het nieuwe gemaal kan meer water wegpompen, waardoor de bewoners van de wijk Schothorst droge voeten houden bij heftige regenval. Wethouders Hans Buijtelaar, Menno Tigelaar en Heemraad Frans Ter Maten hebben dinsdag 7 juli gezamenlijk de busbaan en het gemaal De Schans officieel geopend.

De projecten zijn onderdeel van de verbetering van de dijken langs de Eem en het bereikbaarheidsprogramma VERDER. Gemeente Amersfoort, Waterschap Vallei & Veluwe en Provincie Utrecht werkten hiervoor samen.

Verkeerswethouder Hans Buijtelaar: ,,De aanleg van de vrije busbaan is het sluitstuk in het ‘Verder-project Amersfoort-Centrum/Vathorst’. Door de aanleg van de nieuwe busbaan zijn bussen tussen Amersfoort Centrum en Vathorst en Bunschoten korter onderweg.”

Voor het aanleggen van de busbaan zijn 48 bomen verplant en omdat de weg een ecologische zone doorkruist, is onder de busbaan een buis gelegd, zodat dieren ongehinderd de Maatweg kunnen passeren. Daarnaast zijn de lichtmasten aan de Maatweg verplaatst en voorzien van LED verlichting.

Het gemaal De Schans heeft meer capaciteit gekregen. Bij incidentele hoge waterstanden op de Eem zorgt een pomp voor afvoer van het overtollige water naar de Eem. Het nieuwe gemaal ligt bijna geheel ondergronds en komt nu nog maar 20 centimeter boven het maaiveld uit. Heemraad Frans Ter Maten: ,,Gemeente en waterschap stemden hun werk op elkaar af. Door goed met Amersfoort op te trekken, geven we invulling aan ons motto: partnerschap als watermerk.”
De busbaan wordt over twee weken in gebruik genomen en het gemaal komt in actie wanneer dat nodig is.

bron: www.destadamersfoort.nl