Breda stelt Klimaatfonds open voor LED verlichting

De gemeente Breda stelt vanaf 1 september het Klimaatfonds open. Het Klimaatfonds verstrekt leningen tegen een lage rente aan bedrijven, maatschappelijke organisaties, bewonersinitiatieven en kennisinstellingen.

Van 1 september tot 31 oktober 2016 kunnen aanvragen worden ingediend. De leningen kunnen ingezet worden voor projecten op het gebied van energiebesparing (red. zoals LED verlichting) duurzame energieopwekking (red. zoals zonnepanelen en zonneboilers) mobiliteit en klimaatadaptatie. Het Klimaatfonds draagt bij aan de doelstellingen van Breda om een klimaatneutrale stad te zijn in 2044.

De gemeenteraad heeft al eerder besloten om het Klimaatfonds op te richten. Het college heeft nu de randvoorwaarden vastgesteld voor het toekennen van leningen uit het fonds. Het Klimaatfonds wordt gevuld uit inkomsten van de windturbines op Hazeldonk. Op dit moment is er 500.000 euro beschikbaar in het Klimaatfonds. Per aanvraag kan er tussen 25.000 en 100.000 euro worden uitgeleend tegen een rente van 2 procent en een looptijd van maximaal 15 jaar.

bron: ledmagazine.nl