Biomassaketel voor opwarming water Batenstein

Het Batensteinbad krijt twee nieuwe verwarmingsketels waarvan één biomassaketel. Deze zal op houtpallets gestookt worden. Een warmteterugwininstallatie zorgt dat warm spoelwater kan worden hergebruikt. Daarnaast komt er duurzame LED verlichting. Er wordt voorlopig afgezien van zonne-panelen omdat deze in het huidige energiecontract van Optisport niet rendabel genoeg zijn. Het Batensteinbad zal in augustus drie weken gesloten zijn wegens de werkzaamheden.

Diverse maatregelen worden getroffen om energie te besparen, zoals nieuwe verwarmingsketels, een warmteterugwininstallatie voor het spoelwater en LED verlichting. Ook zullen de baden worden afgedekt wanneer zij langere tijd niet gebruikt worden. Het Batensteinbad was toch al aan groot onderhoud toe. Dit was een goede aanleiding om te bekijken welke duurzaamheidsmaatregelen genomen kunnen worden. Vervolgens heeft een haalbaarheidsonderzoek uitgewezen welke maatregelen rendabel bleken. De totale investering voor de duurzaamheidsmaatregelen bedraagt € 490.000,- (ex. BTW).

Verwarmingsketels
De huidige verwarmingsketels zijn ruim 25 jaar oud en aan vervanging toe. Er wordt nu dan ook geïnvesteerd in een tweetal nieuwe verwarmingsketels: een biomassaverwarmingsketel en een gasgestookte ketel. De biomassaketel verzorgt de hoofdverwarming en wordt door middel van hout gestookt. Hiertoe wordt een silo op het terrein geplaatst die 6 tot 7 keer per jaar wordt bevoorraad met houtpellets. Voor de inkoop van het hout wordt een langjarig contract gesloten, dat binnenkort wordt aanbesteed.

Een tweede gasgestookte ketel levert extra warmte om het gebouw en het zwembadwater op piekmomenten op de juiste temperatuur te krijgen. Deze duurzame manier van stoken levert een CO2-besparing op van 247 ton per jaar. De terugverdientijd is 10 jaar.

Warmteterugwininstallatie
Het nieuwe leidingwater dat toegevoegd wordt tijdens het verversen van het zwembadwater is koud en moet opgewarmd worden tot zwembadwatertemperatuur. Een warmteterugwininstallatie zorgt ervoor dat het nieuw toe te voegen koude water wordt opgewarmd met het warme spoelwater voordat het afgevoerd wordt. Dit levert een besparing op van ongeveer 10 ton CO2.

LED verlichting
De verlichting boven het wedstrijdbad wordt vervangen voor LED lijnverlichting. Dit levert een CO2-besparing op van 11 ton per jaar. Ten opzichte van de huidige verlichting betekent dit 75% besparing Kwh, ca. € 2000,- per jaar. De terugverdientijd van de meerinvestering is 4 jaar. Afdekken zwembaden Om warmteverlies van het water tegen te gaan worden alle drie de baden ’s nachts en wanneer deze langere tijd niet gebruikt worden, afgedekt met afdekfolie dat op het water ligt. De omgevingstemperatuur kan hierdoor verlaagd worden, wat tot gevolg heeft dat er minder gestookt hoeft te worden. De investering van € 75.000,- wordt terugverdiend in 4 jaar.

Geen zonnepanelen
Het installeren van zonnepanelen op het dak van Batenstein bleek voor dit moment niet rendabel. De terugverdientijd zou meer dan 25 jaar zijn. Wanneer in de toekomst de prijzen van zonnepanelen dalen en de energieprijzen stijgen, wordt het mogelijk wel interessant. Deze mogelijkheid wordt dan opnieuw bekeken.

Uitvoering
In diverse gemeentelijke gebouwen, zoals sporthallen en gymzalen, zijn vorig jaar al diverse energiebesparende maatregelen doorgevoerd. Ook het stadhuis is onder handen genomen.

Wethouder Bob Duindam is content met deze energiebesparende maatregelen: “We hebben een ambitie op het gebied van energie, klimaat en duurzaamheid welke is opgenomen in onze milieuvisie en het energie- en klimaatbeleidsplan. Duurzaamheid gaat steeds meer vanzelf onderdeel uit maken van al onze plannen en activiteiten.”

Het Batensteinbad zal in augustus drie weken gesloten zijn in verband met uitvoering van de werkzaamheden.

bron: www.dichtbij.nl