Begroting Zoeterwoude unaniem aangenomen

De Zoeterwoudse gemeenteraad heeft donderdagavond unaniem ingestemd met de begroting voor 2021. De raming is voorzichtig positief. Als alle kosten en opbrengsten tegenover elkaar worden gezet, blijft er 117.290 euro over. Het college waarschuwt echter voor een te groot enthousiasme: “Het beeld dat we nu hebben is positief, maar we zijn ons heel bewust dat dit opeens sterk kan veranderen. Het zijn bijna dagkoersen.”

Voorafgaand aan de goedkeuring kregen de partijen in de Zoeterwoudse gemeenteraad de kans om te reageren op de plannen uit de begroting. Progressief Zoeterwoude (PZ) en CDA Zoeterwoude kozen ervoor om hun ‘beschouwingen’ niet, zoals gebruikelijk, voor te lezen maar in vooraf opgenomen video’s met de anderen te delen.

“In deze tijd praat iedereen de hele dag al online met elkaar. Door tussendoor een filmpje af te spelen wordt de vergadering een stuk afwisselender”, verklaarde PZ duo-fractievoorzitter Myrna van der Poel de gekozen vorm. In de video van PZ geven vijf raadsleden op verschillende plekken in het Dorp en de Rijndijk hun reactie op punten uit de begroting. De Zoeterwoudse CDA fractie koos voor een andere aanpak. “Ik ga niet met een microfoon door het dorp heen rennen, maar heb wel ook een filmpje gemaakt”, kondigde hij vooraf aan.

Gemeentefonds
De aangekondigde herverdeling van het gemeentefonds heeft financiële gevolgen voor Zoeterwoude. De verwachting is dat de gemeente vanaf 1 januari 2022 per inwoner ruim vijftig euro minder van het Rijk ontvangt. De VVD-fractie zag graag dat het college nu vast geld apart zet om de terugval op te vangen. Wethouder Ton de Gans vindt het hiervoor nog te vroeg. “Het is nog volledig onduidelijk welk risico we lopen, dus gaan we niet nu al geld reserveren”, stelt hij.

Servicepunt71
De plannen om Servicepunt71 op te heffen en de dienstverlening onder te brengen bij de gemeente Leiden zorgen voor onrust in de gemeenteraad. De partijen zijn bang dat de dienstverlening straks vooral in het belang van ‘grote buur’ Leiden zal zijn. Burgemeester Fred van Trigt maakt zich minder zorgen en benadrukt dat het servicepunt de afgelopen jaren veel voor de regio heeft betekend. Nadat CDA-fractievoorzitter Arjan Bakx opmerkte dat het delen van de visies voor Servicepunt71 voor de volgende raadsvergadering op de agenda staat, “En dus niet voor vanavond”, werd dit onderwerp afgerond met de afspraak om op 26 november verder te praten.

Goed gejat
Van drie ingediende moties zijn er twee aangenomen. Het door alle partijen ingediende voorstel om een blauwe zone in te voeren rondom het Dorpsplein en de afvalcontainers op de Loethe te verplaatsen zodat deze geen parkeerplekken meer bezet houden, werd unaniem aangenomen. Met het verkorten van de parkeerduur naar maximaal dertig minuten en het vrijmaken van extra parkeerplaatsen, hopen de partijen dat er minder vaak illegaal op de stoep wordt geparkeerd. Verkeerswethouder Ruud Bouter zegde toe met de plannen aan de slag te gaan. Vooraf wil hij dat er een onderzoek naar de parkeerdruk rondom het Dorpsplein wordt uitgevoerd.

Progressief Zoeterwoude en CDA Zoeterwoude dienden een motie in om verlichting op het Molenpad aan te leggen. “Dit moet dan wel groene LED verlichting zijn. Zodat het milieu, de flora en fauna, zo min mogelijk worden belast”, stelt PZ-raadslid Marin Pannebakker. Fractievoorzitter Matieu Paardekooper herkende het voorstel uit zijn eigen verkiezingsprogramma. “De VVD wil dit al jaren. Maar goed, beter goed gejat dan slecht bedacht. Dus ik stem voor”, verklaarde hij. De andere partijen, inclusief Senioren Belangen Zoeterwoude, reageerden hierop met de mededeling dat ook zij de verlichting in hun programma hadden staan. Waarna het voorstel werd aangenomen.

Het voorstel van de VVD Zoeterwoude om ondernemers in het dorp schriftelijk te benaderen en hen te wijzen op de coronahulp die de gemeente te bieden heeft, werd afgewezen. De andere partijen en wethouder Ton de Gans stelden dat het idee sympathiek is, maar zetten hun vraagtekens bij de meerwaarde. “De gemeente communiceert al heel veel over de coronasteun. We staan dicht bij onze bewoners en ondernemers. Volgens mij voegt een extra brief sturen niet veel toe”, aldus De Gans.

De volledige begroting is terug te lezen op de website van de gemeente Zoeterwoude.

bron: sleutelstad.nl