Amphia ontvangt bronzen certificaat van de Milieuthermometer Zorg

Op vrijdag 22 maart 2019 ontving Roos Leber, lid Raad van Bestuur Amphia het bronzen certificaat van de Milieuthermometer Zorg uit handen van de Bredase wethouder Gezondheid, Miriam Haagh. Het bronzen certificaat betekent dat het ziekenhuis zich ruim voldoende inspant voor het milieu door middel van een duurzame bedrijfsvoering.

Duurzame organisatie
De milieuthermometer is onderdeel van de Green Deal Zorg, die eind 2015 door Amphia werd ondertekend. Hiermee zette Amphia een extra stap naar een duurzame organisatie. “We zijn trots op het behaalde certificaat voor Amphia. Hiermee laten we zien dat we het als organisatie belangrijk vinden om maatregelen te nemen die bijdragen aan een duurzame leef- en werkomgeving”, vertelt Roos Leber.

Milieubesparende maatregelen
Om dichterbij de CO₂ neutrale doelstellingen van 2044 te komen heeft Amphia onder andere maatregelen getroffen op het gebied van efficiënt omgaan met gas, energie en water. Ook worden de vervoersbewegingen steeds in kaart gebracht en verder geoptimaliseerd. Andere maatregelen die Amphia heeft genomen zijn het verminderen van de CO₂-uitstoot door te werken met warmte koude opslag (WKO), het installeren van energiezuinige LED verlichting, klimaatplafonds en A-label luchtbehandelingskanalen.

Op naar het zilveren certificaat
Na het behalen van het bronzen certificaat gaat Amphia zich inzetten om ook het zilveren certificaat te behalen. Hierbij wordt ook duurzaam inkopen meegenomen. Bij goud ligt de focus op duurzaam bouwen en transparante verslaggeving.

bron: oosterhout.nieuws.nl