Aanpak oude verlichting

FRANEKER  Daarbij worden de oude masten of verlichtingskappen waarvan de levensduur is verstreken vervangen.

De nieuwe lampen worden voorzien van LED armaturen. Die gebruiken minder stroom. De lampen hoeven daarom volgens de gemeente minder vaak te worden vervangen.

Het beleid van Franekeradeel is bovendien ‘licht waar het moet, donker waar het kan’. Daarom is besloten om niet alle (achter)paden meer te verlichten. Ook wordt in het buitengebied zo weinig mogelijk verlichting toegepast, om lichtvervuiling in de nacht tegen te gaan.

In 2014 is een belevingsonderzoek geweest met proefopstelling in het Schalsumerplan. Bewoners konden aangeven waar hun voorkeur naar uit ging. Voor straatverlichting in een woonomgeving met een rechte mast is gekozen voor een zogenaamde paaltoparmatuur met indirect licht. Deze armatuur is niet verblindend.

Voor de wat hogere gebogen masten in de woonomgeving is ook een armatuur gekozen. Niet alleen vanwege het uiterlijk, maar ook omdat deze goed licht geeft.

bron: www.franekercourant.nl