Aanleg LED verlichting Nieuwe Vlissingseweg

De Provincie Zeeland is op 17 juni 2013 gestart met het plaatsen van LED verlichting op de N661, Nieuwe Vlissingseweg (Middelburg – Vlissingen). De werkzaamheden vinden plaats in het kader van het beleidsplan ‘effe dimmen’ dat eind 2013 afloopt.

De werkzaamheden omvatten het plaatsen van nieuwe aansluitkasten, graafwerk voor nieuwe elektriciteitskabels en het plaatsen van aluminium masten met de LED armaturen. Na aansluiting van de nieuwe lichtmasten worden de oude stalen lichtmasten inclusief kabels verwijderd. De LED armaturen met wit licht zorgen voor een veel betere en gelijkmatiger lichtverdeling op de weg met minder lichtvervuiling ten opzichte van de huidige verlichting. Uit proeven met LED verlichting blijkt bovendien dat weggebruikers het wegbeeld als rustgevender ervaren.
’s Nachts wordt de verlichting met 50% gedimd. Daarmee voldoet het nog steeds aan de richtlijnen. In de spits is dimlicht niet gewenst vanwege de hogere verkeersintensiteit.

Voor de weggebruiker zal er tijdens de werkzaamheden enige overlast zijn. Er worden volgens voorschrift actieve wegafzettingen gebruikt waarbij altijd één rijstrook is geopend. De werkzaamheden zijn volgens planning medio september afgerond.
De Nieuwe Vlissingseweg is het vierde grotere project met LED verlichting van de Provincie Zeeland. Eerder zijn dergelijke projecten gerealiseerd op de Philipsdam, de Kluifrotonde) bij Scharendijke en de Rondweg Aardenburg. Daarnaast is op diverse locaties in Zeeland, met name in bochten, gewerkt met actieve LED markering in het wegoppervlak.
Het aanbrengen van LED verlichting past in het provinciaal beleid ten aanzien van duurzaamheid, veiligheid en kostenbesparing. De energiekosten liggen lager en de LED verlichting gaat tot twintig jaar mee (in tegenstelling tot de huidige armaturen die drie tot vier jaar meegaan). Daarnaast is er minder onderhoud nodig en daardoor ook minder hinderlijke werkzaamheden. Het gebruik van aluminium masten is bovendien veiliger in het geval van een aanrijding.

bron: nieuws.zeeland.nl