50 procent openbare verlichting Venray van LED voorzien

Gemeente Venray meldt dat bijna de helft van de openbare verlichting momenteel is voorzien van LED. Dit blijkt uit het beleidsplan Openbare Verlichting 2022-2026. Komende jaren komt er aandacht voor cirulariteit.

‘We zijn op de goede weg en de komende jaren blijft de focus op meer LED, op verdere energiebesparing en op circulariteit’, vertelt wethouder Cor Vervoort.

3.500 armaturen
De gemeenteraad beslist half december over het nieuwe beleidsplan.

Sinds 2017 zijn in de gemeente Venray 3.500 armaturen vervangen of aangepast. De dorpen Vredepeel en Veulen, de wijken Antoniusveld en Vlakwater, de omgeving Molenklef en de industriegebieden Smakterheide en Keizersveld zijn bijna volledig voorzien van LED.

Goede voorbeeld
Vervoort: ‘Als gemeente willen we het goede voorbeeld geven. Bovendien is minder energie gebruiken en langer met onze spullen doen niet alleen goed voor de wereld, maar ook voor onze eigen portemonnee.’

Er is door de gemeente ook gekeken hoe een energiebesparing te behalen op momenten dat er weinig of geen vraag is naar verlichting. Zo worden alle armaturen voorzien van dimmers, zodat het energieverbruik ’s nachts minder is. Op andere plaatsen is zogenaamde dynamische verlichting toegepast. Onder andere op het fietspad tussen Wanssum en Geijsteren. Daar brandt met behulp van sensoren alleen licht als er een fietser aanwezig is. Met het nieuwe beleidsplan wil Venray de reeds in 2017 ingeslagen weg voortzetten en daarmee de doelen uit het energieakkoord behalen: 20 procent energiebesparing in 2020 en 50 procent in 2030 ten opzichte van 2013.

bron: ledmagazine.nl